Tarım ve Hayvan Hayat


Tarım Sigortası
Tüm bitkisel ürünler için; Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Deprem, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı ile yaş meyve, sebze ve kesme çiçekler için doludan kaynaklanan Kalite Kaybı sigorta kapsamındadır.
Ayrıca;
- Meyvelerde Don riskinin neden olduğu Miktar Kaybı,
teminatı isteğe bağlı olarak, Dolu Paket teminatlarına ek olarak sigorta kapsamına alınabilir.

Hayvan Hayat Sigortası
Ön soy kütüğüne, soy kütüğüne ve Hayvan Kayıt Sistemi’ne (TÜRKVET) kayıtlı süt sığırları ile Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET) kayıtlı olan besi sığırları (erkek) yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilir.
- Sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, şap ve BSE hastalıkları ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi tüm bulaşıcı hastalıklar (anthrax ve kuduz hariç), hariç olmak üzere her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale sonucu ölüm, yavru atma ve yavru ölümü,
- Her türlü kaza, yılan ve böcek sokması,
- Zehirli çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler,
- Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
- Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler,
teminata dahil edilmiştir.