Kredi ve Finans, Emniyet ve Suistimal, Hukuksal Koruma ve Destek


İşverenin hizmetinde çalıştırdığı kişi veya kişilerin, sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, dolandırıcılık veya sahtekârlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri sonucunda, sigortalının uğrayacağı zararlardır.

​Emniyeti Suistimal Sigortası sözleşmesi; sigortalının iş yerinde görevli bulunan ve SGK ya bağlı olarak ücret bordrolarına kayıtlı olan elemanların;
- Sigortalıya ait paralarını ya da
- Kıymetli evrakı veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak,
- Zimmetine geçirmek,

Hile, dolandırıcılık ve sahtekârlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle gerçekleştireceği güveni kötüye kullanma (emniyeti suistimal) eylemleri sonucunda sigortalının uğrayacağı zararı, muafiyet hükümleri saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı teminat limitini geçmemek üzere teminat altına alır..